اوکارا سویا چیست و چگونه تولید میشود؟

اوکار سویا

افزایش درخواست غذاهای گیاهی و ارگانیک در جهان سبب شده تا به محصولات و فراورده های حاصل از لوبیای سویا توجه بیشتری نسبت به گذشته شود. از این رو در این گفتار به بررسی اوکارا که یکی از فراروده های متشکل از سویا است می پردازیم.

محصولات غذایی ارگانیک چگونه تولید میشوند؟

ارگانیک و غیر ارگانیک

در این مقاله قصد داریم تا در مورد چگونگی تولید محصولات غذایی ارگانیک توضیحاتی را ارائه کنیم و همچنین با تفاوت محصولات ارگانیک با محصولات غیر ارگانیک نیز آشنا شوید. محصولات ارگانیک در مقابل غیر ارگانیک محصولات ارگانیک محصولات غیر ارگانیک با کودهای طبیعی (کود دامی، کمپوست) رشد می کنند با کودهای مصنوعی یا شیمیایی […]